Status prawny

Biblioteka Publiczna w Mońkach z siedzibą przy ul. Białostockiej 25 jest samorządową instytucją kultury, wpisaną 02.03.1992 r. do Rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Mońki pod nr 2. Biblioteka jako podmiot utworzony przez Samorząd Gminy Mońki na podstawie ustaw stanowiących podstawę prawną działalności Biblioteki, jest jednostką organizacyjną samorzadu terytorialnego. Biblioteka posiada osobowość prawną i jest w stosunkach cywilnoprawnych podmiotem praw i obowiązków dotyczacych należącego do niej mienia. Podstawę prawną działalności Biblioteki stanowią przepisy:

  • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539 z późniejszymi zmianami),
  • Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r., Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami),
  • Statut Biblioteki.

Metryka strony

Udostępniający: Biblioteka Publiczna w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Mejsak

Data wytworzenia: 2016-04-22

Wprowadzający: Ewa Mejsak

Data modyfikacji: 2016-04-22

Opublikował: Ewa Mejsak

Data publikacji: 2016-04-22