Cennik usług świadczonych w bibliotece

ZARZĄDZENIE Nr 5/2012

Dyrektora Biblioteki Publicznej w Mońkach

z dnia 20 sierpnia 2012 r.

w sprawie wprowadzenia cennika na wybrane usługi w Bibliotece Publicznej w Mońkach 

 

      Na podstawie art. 13 statutu Biblioteki Publicznej zarządza się co następuje:

 § 1

     Z dniem 1 września 2012 r. wprowadza się cennik będący załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

 § 2

 

  1. Tracą moc zarządzenia : Nr 2/2001 w sprawie pobierania opłat za wybrane usługi biblioteczne, Nr 2/1997 w sprawie pobierania opłat za wypożyczanie kaset video.
  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 roku.

 

       Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2012 Dyrektora Biblioteki Publicznej w Mońkach

 

C e n n i k

Usługi kserograficzne

  A4 - 0,20 zł   

A3 - 0,30 zł

Wydruki laserowe czarno-białe

   A4 - 0,20 zł    

A4 - 0,30 zł (grafika, fotografia)

Wydruki laserowe kolor  

A4 0,30 zł (pojedyncze grafiki)

           A4 -1,00 zł (do 25% powierzchni kartki)

               A4 -2,00 zł (do 50% powierzchni kartki)    

            A4 - 3,00 zł (do 75% powierzchni kartki)

               A4 -4,00 zł   (pow. 75% powierzchni kartki

Skanowanie

  A4-1,00 zł

                                Faksowanie                               

   A4-1,00 zł

 

Metryka strony

Udostępniający: Biblioteka Publiczna w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Mejsak

Data wytworzenia: 2016-05-31

Wprowadzający: Ewa Mejsak

Data modyfikacji: 2016-05-31

Opublikował: Ewa Mejsak

Data publikacji: 2016-05-31